لطفا تایپ کنید و سپس دکمه اینتر را بزنید

بستن
  • در یک نگاه
  • گالری تصاویر
  • مشخصات فنی
  • تجهیزات
  • سیبسی

  • کمینه ولتاژ ورودی ۲۰۲۱
    سرعت پاسخ به نوسان ۲۰۲۱
    تعداد مراحل تنظیم ولتاژ ۲۰۲۱